Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podwyżki świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018 roku

Utworzono dnia 06.08.2018
Czcionka:

Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

od 1 listopada wysokość świadczeń rodzinnych będzie następująca:
• zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 złotych (podwyżka o 31,42 zł)
• specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 złotych (podwyżka o 100 zł)
• zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej - 620 złotych (podwyżka o 100 zł)

Rozporządzenie nie zmieniło kryteriów dochodowych, które uprawniają do pobrania zasiłku rodzinnego.

Od listopada 2018:  kryterium dochodowe wyniesie
 674 zł ogólne kryterium dochodowe
 764 zł  rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Świadczenia rodzinne 2018
• jednorazowa zapomoga związana z urodzeniem dziecka – 1922 zł
• zasiłek na dziecko do 5 lat - 95 zł co miesiąc
• zasiłek na dziecko w wieku 6-18 zł - 124 zł
• zasiłek na dziecko w wieku 19-24 - 135 zł

Kwoty dodatków 2018:
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia – 90 zł, a powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, a na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł;
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł,
• świadczenie rodzicielskie – 1 tys. zł.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda