Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyłonienie organizacji do dystrybucji żywności w Gminie i Mieście Nisko

Utworzono dnia 31.08.2016
Czcionka:

W dniu 26 sierpnia 2016 roku rozstrzygnięto w Gminie Nisko III otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie. 
W postępowaniu konkursowym  na realizację zadania „Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko,
skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2016 roku” został wybrany oferent tj.Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla MALCE w Nisku ul. Sandomierska 114.

W związku z powyższym informuje się mieszkańców Gminy i Miasta Nisko o możliwości zgłaszania się  od dnia 1 września 2016 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku ,ul.3-go Maja 10 po odbieranie skierowań w celu korzystania z Programu.

Warunkiem ubiegania się o skierowanie jest kryterium dochodowe.
Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:
951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wzór skierowania i oświadczenie znajduje się poniżej w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 5- skierowanie po odbiór żywności

Utworzono dnia 01.09.2016, 09:46

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda