Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zostań rodziną wspierającą-zaproszenie do współpracy

Utworzono dnia 21.02.2018
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane  udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( jt. Dz.U.z 2017r. poz.697 ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m.in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo                                                             
- uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, wydaną  na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca  pomaga rodzinie przezywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc  dzieciom w nauce, pomoc
 w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);
- prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie  przygotowania zdrowych posiłków  i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);
- wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych  z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).
Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę:
    - asystenta rodziny; 
    - pracownika socjalnego; 
    - psychologa.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna  zawierana     z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas       w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.
Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału  w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku, w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku przy ul. 3 Maja 10.
Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. (15)  8412334.
 
Kierownik OPS w Nisku
Elżbieta Tłusta
 

 

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda