Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc żywnościowa-Podprogram 2016 rok w ramach Programu FEAD

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2016 przewidziana jest w okresie od sierpnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej tj. których dochód nie przekracza 951,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.
Podstawa korzystania z Podprogramu jest skierowanie wydane przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej na druku stanowiącym załącznik do wytycznych.
Szczegóły odnośnie Podprogramu znajdują się w zakładce -menu boczne Program żywnościowy FEAD-Podprogram 2016.

AKTUALNOŚCI:

Konkurs Gminy Nisko dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Utworzono dnia 10.08.2016
Ogłoszenie konkursu w zakresie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie GiM Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia...
czytaj dalej na temat: Konkurs Gminy Nisko dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Program Rodzina 500 plus-wnioski do 1 lipca z wyrównaniem

Utworzono dnia 03.06.2016
Rodzina 500 plus – wnioski do 1 lipca z wyrównaniem Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w...
czytaj dalej na temat: Program Rodzina 500 plus-wnioski do 1 lipca z wyrównaniem

II Edycja KIS-przy OPS w Nisku

Utworzono dnia 31.05.2016
Klub Integracji Społecznej działający w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku zaprasza do udziału w zajęciach w II Edycj w okresie od czerwca 2016 roku do października 2016 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w menu bocznym Klub Integracji Społecznej.  
czytaj dalej na temat: II Edycja KIS-przy OPS w Nisku

Przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze

Utworzono dnia 06.04.2016

Szanowni Mieszkańcy uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, przy ul. 3-go Maja 10  został wyznaczony do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych. Wnioski przyjmują pracownicy w pokoju nr 7 i pokoju nr...

czytaj dalej na temat: Przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze

Jak poprawnie wypełnic wniosek na świadczenie wychowawcze

Utworzono dnia 06.04.2016
Sprawdź, jak wypełnić wniosek „ Rodzina 500 plus ” - informacja w zakładce bocznej. Przeczytaj informator MPRIPS i dowiedz się, jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze.  
czytaj dalej na temat: Jak poprawnie wypełnic wniosek na świadczenie wychowawcze

Kontakt w sprawie Rodzina 500 plus

Utworzono dnia 26.02.2016
Informacja -Rodzina 500 plus Wszelkie informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku pok.7 i 8 I piętro lub dzwoniąc pod numer telefonu: 15 8 415 723
czytaj dalej na temat: Kontakt w sprawie Rodzina 500 plus

Infolinia -Rodzina 500 plus

Utworzono dnia 26.02.2016

Infolinia z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  

czytaj dalej na temat: Infolinia -Rodzina 500 plus

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze-Rodzina 500 plus

Utworzono dnia 23.02.2016
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze opublikowany Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej  lub elektronicznie przez internet. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...
czytaj dalej na temat: Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze-Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500 plus"

Utworzono dnia 17.02.2016
W dniu 17 lutego 2016 roku  Prezydent podpisał Ustawę wprowadzającą rządowy program "Rodzina 500 plus" 11 lutego Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus". Dzień później bez poprawek...
czytaj dalej na temat: Program "Rodzina 500 plus"

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 roku

Utworzono dnia 11.12.2015

Informuje się, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat  niżański od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu...

czytaj dalej na temat: Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 roku

Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków rodzinnych -zmiana od 1 listopada 2015 roku

Utworzono dnia 22.10.2015

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1238 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i...

czytaj dalej na temat: Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków rodzinnych -zmiana od 1 listopada 2015 roku

Nowe świadczenie rodzicielskie

Utworzono dnia 22.10.2015
Nowe świadczenie rodzicielskie Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana...
czytaj dalej na temat: Nowe świadczenie rodzicielskie

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2015 roku

Utworzono dnia 27.07.2015

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe od 1 października 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

 

czytaj dalej na temat: Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2015 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul.3-go Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:
opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Administrator Bezpieczeństwa Informacji OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

Pogoda