Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

Czcionka:

                                                       

                                                           INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Na podstawia art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) informuję że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3 Maja 10, 37-400 Nisku, NIP: 865-20-63309 reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Panią Elżbietę Tłusta.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Ruchaj,
e – mail administratorbi@ops-nisko.pl, telefon; 15 8412 334.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać cel przetwarzania)

4. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać przepis prawa wraz z publikatorem)

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora.
6.Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym do celów archiwalnych i sprawozdawczych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgodny ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem:
…………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać obowiązek podania danych osobowych: ustawowy lub umowny lub do zawarcia umowy)
 i jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych a konsekwencją niepodania danych przez Pana/Panią danych jest:
………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać konsekwencje)
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
                                                                           ……………………………..
                                                   (Podpis osobowy zapoznającej się z niniejszą informacją i data)

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda